Image

 

EMMAGATZEMATGE GEOLÒGIC DE CO2

By Dr.  Andrés Pérez Estaún
Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera" - CSIC Barcelona, Spain

Date:  March 18th 13:00
Location: Sala d'Actes Facultat de Ciències i Biociències

 

    (Download Brochure